Fakturaadress

Fakturor på papper
Från den 1 december 2012 ska alla leverantörsfakturor, oavsett leveransadress skickas till:
Göteborg AW AB
Fack 148
FE 571
751 75 Uppsala

Observera att adressen bara gäller för fakturor. Övrig post till Göteborg AW AB skickas som vanligt till Midskeppsgatan 29, 120 66 Stockholm

Mejlade fakturor
Fakturor i formaten PDF kan från den 1 december 2012 mejlas till adressen:
efakt.multiekonomerna@devo.se

Observera att det ska vara en(1) faktura/PDF. Det kan vara flera fakturor i samma mejl.

Uppgifter som alla fakturor måste innehålla
• Vårt juridiska bolagsnamn: Göteborg AW AB
• Fakturanummer, fakturadatum och förfallodatum
• Fakturabelopp och fakturans momsbelopp
• Bankgiro-, plusgiro och/eller bankkontonummer